Menu:

Prisexempel


Priset sätts efter stubbens diameter. Det är viktigt att mätningen görs där stubben möter marken, alltså ej vid snittytan. Om formen är oregelbunden räknar man ut en genomsnittlig diameter.

Ett arbete i en villaträdgård ligger vanligtvis på mellan 1000:- och 3500:- exklusive moms.

Vi jobbar i princip uteslutande mot fasta priser, som vi kommit överens om med kunden innan arbetet påbörjas. Naturligtvis tillkommer ingenting på överenskommet pris. Vi ger inte våra kunder några otrevliga överraskningar när fakturan väl kommer.

Minimidebitering 500:- exklusive moms. Fräsning upp till en diameter på ca 40 cm ingår.

Priserna kan variera p g a stubbens höjd, rotben etc. För exakt prisuppgift, skicka ett mejl med bilder och diametermått (OBS mät där stubben möter marken, d v s ej i snittytan). Se exempelbilder här !

Vi tar inte ut någon s k etablerings- eller startavgift utan debiterar bara för den faktiska fräsningen, enligt stubbarnas diameter. Om vi måste ta ut resersättning debiterar vi 50:- exkl moms per mil (för bil och släp tillsammans). I de flesta fall debiterar vi dock ingenting alls för resan utan planerar in våra arbetspass så att vi har flera uppdrag i samma geografiska område. Detta håller kostnaderna nere för våra kunder och sparar tid för oss!

All prisförfrågan är naturligtvis helt kostnadsfri!

Telefon: 070 - 772 70 29

E-post: peter@kronstubb.se